รหัสสินค้า พิกัดมอเตอร์ 3 เฟส 380 VAC คอนแทคช่วย ราคา
ใช้งานแบบ AC3
กระแสไฟ (AMP) กิโลวัตต์ แรงม้า
LCD - D09** 9 4 5.5 1N/O+1N/C 790
LCD - D12** 12 5.5 7.5 1N/O+1N/C 1,020
LCD - D18** 18 7.5 10 1N/O+1N/C 1,600
LCD - D25** 25 11 15 1N/O+1N/C 2,300
LCD - D32** 32 15 20 1N/O+1N/C 2,950
LCD - D38** 38 18.5 25 1N/O+1N/C 3,200
LCD - D40** 40 18.5 25 1N/O+1N/C 4,200
LCD - D50** 50 22 30 1N/O+1N/C 4,700
LCD - D65** 65 30 40 1N/O+1N/C 6,200
LCD - D80** 80 37 50 1N/O+1N/C 6,700
LCD - D95** 95 45 60 1N/O+1N/C 7,500
LCD - D115** 115 55 75 1N/O+1N/C 10,500
LCD - D150** 150 75 100 1N/O+1N/C 14,900
 
หมายเหตุ ** โปรดระบุแรงดันคอยล์ที่ต้องการ
 
คอย์ลกระแสสลับ ( 50/60 เฮริตช์ )        
แรงดันไฟ ( โวลต์ ) 24    42    48    110   115   220/230   380/400    415    440
รหัส** B7   D7   E7    F7    FE7      M7         Q7        N7      R7
 
 
 
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com