มาตรฐานไฟฟ้าไทย อยู่ตรงไหน
1. ความรู้ความเข้าใจในมาตราฐานไฟฟ้า (การอบรม)
2.ความเป็นมืออาชีพ ในสาขาไฟฟ้ากำลัง
3. ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ
   
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com