เสียงประหลาดจากสายแรงสูง
                  สวัสดีครับ วันนี้ ได้มีลูกค้าโทรมาช่วยฟังเสียงสายไฟฟ้าแรงสูง มีเสียงคล้ายไฟรั่ว แต่ทางไฟฟ้า เรียกว่าการเกิด โคโรน่า
นั่นเอง ซึ่งเมื่อเวลาเราเดินใก้ล สายส่งแรงสูง หรือใกล้หม้อแปลง จะได้ยินเสียงนี้ ส่วนใหญ่จะเกิดกับโรงงาน 10 ปี ขึ้นไป เพราะ
สายแรงสูง ซึ่งเรียกว่า PIC (Partial insulater Cable) ซึ่งเป็นสายอลูมิเนียม ชั้น 1 แต่ปัจจุบันนี้ใช้สาย SAC / ASC (Space Aerial Cable)
ซึ่งเป็นสายฉนวน 2 ชั้น ถ้ามี PVC จะมีฉนวนอีก 1 ชั้น ซึ่งจะเหนียวมาก
 
วิธีการแก้ไขอย่างราคาถูก (Low Price )
          1. ใช้เทปพันสายพันทีสายไฟที่อยู่บน Pin Post
          2. ตรวจสอบ Prefore ว่า สายชำรุดหรือไม่
วิธีแก้การแก้ไขอย่างถาวร
            1. เปลี่ยนจากใช้สาย PIC เป็น สาย ASC / SAC หายขาดแน่นอน ครับ เรื่องเสียงประหลาดบนสายไฟแรงสูง

หมายเหตุ  :  ถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่ หรือ บริเวณที่มีฝุ่นมากการไฟฟ้า (นครหลวง) จะใช้วิธีล้างลูกถ้วยแรงสูงใหม่โดย

                   ใช้น้ำเคมีฉีดล้างลูกถ้วย
   
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com