ทำไมต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
                สวัสดีครับ พี่ปูได้ไปเยี่ยมหรือเข้าไปดูงานเพื่อทำการ Preventive mainterance (PM) บ่อยครั้งได้พบว่าได้ละเลย
ความปลอดภัยกันมาก มีแต่เน้นเรื่องเช็นต์รับรองความปลอดภัยกัน ซึ่งทางสภาวิศวกรออกกฎมาเพื่อให้วิศวกรตรวจสอบ
ความปลอดภัย แต่วิศวกรตรวจสอบมีอะไรบ้าง
 
              1. สายตาอันชาญฉลาด แหลมคม    
              2. มัตติมิเตอร์
              3. เครื่องเช็คกราวด์
              4. เครื่องวัดอุณภูมิ
               ท่านผู้อ่านครับ เพียงพอไหม สำหรับโรงงานของท่าน ฝากไว้ นี้คือรูปตัวอย่างการขาดการดูแลและไม่ใช้ผู้มีประสบการณ์
 
เพื่อความปลอดภัย ให้ความสำคัญต่อฉันบ้าง
   
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com