ช่วยด้วย ACB (TARASAKI) ON ไม่ได้
                ท่านผู้อ่านครับ ACB รุ่นนี้มีมากในช่วง 10-15 ปี ซึ่งปัจจุบันนี้ รุ่นใหม่ ยังมีขายอยู่ แต่ไม่มากนัก ปัญหาของ ACB
รุ่นนี้คือ เวลา Charge Sping และ Spring จะเด้งกลับไปที่ Uncharge อีกครั้ง
 
วิธีแก้ไข
1. ให้กด ON ค้างไว้
2. Charge Spring
3. ปล่อยนิ้วออกจาก ON
4. Charge Spring ไปจนขึ้นคำว่า Charge
5. ON ACB ได้
6. ถ้ายังไม่สามารถ ON ได้ให้ทำซ้ำหลายครั้ง
 
   
 
T Arrow Control Company Limited
401 ม.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
401 Moo 1 Teparak Rd. T.Bangsaotong A. Bangsaotong Samutprakarn 10540
Tel : 02-313-1484 (Auto) Fax : 02-313-1485
E-Mail : contact@sales-electric.com